Lynn Meeuwissen

Email: lynn.meeuwissen@marcboeykens.be

In juni 2011 studeerde ik af als Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, met als afstudeerrichtingen straf(proces)recht en personen- en familierecht.

In 2014 behaalde ik eveneens het certificaat van de Bijzondere Opleiding Jeugdrecht, hetwelk mij toelaat eveneens minderjarigen bij te staan in procedures.

Sedert september 2011 ben ik actief aan de Balie te Dendermonde. Gedurende bijna 4 jaar was ik verbonden aan een associatie waarin ik mij verder kon ontwikkelen in mijn voorkeurmateries, doch daarnaast in aanraking kwam met dossiers uit verschillende andere rechtstakken.

Op 27 april 2015 vervoegde ik het kantoor van Mr. Marc Boeykens.

Mijn Masterscriptie betrof een bespreking van de Justitiebarometer en het zoeken naar oplossingen om het vertrouwen in Justitie te vergroten. Een steeds terugkerende wens van de ondervraagden was om meer geïnformeerd en betrokken te worden bij hun procedures. Ik probeer dit dan ook in de praktijk toe te passen door persoonlijke aandacht voor de cliënt(e), zijn/haar dossier en een uitgebreide toelichting bij de mogelijkheden en het procedureverloop. Dit sluit dan ook aan op de visie van het kantoor van Mr. Boeykens “persoonlijke aanpak en gedrevenheid om de wensen en de belangen van het cliënteel te behartigen”.

Op het kantoor zal ik voornamelijk dossiers in familierecht en strafrecht (correctioneel en wegverkeer) behandelen.

Daarnaast behartig ik eveneens pro deo zaken in familierecht, strafrecht (correctioneel en wegverkeer) alsook vreemdelingenrecht.