Silke Beerens

Silke Beerens studeerde af als Master in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel, met als
afstudeerrichtingen burgerlijk, Europees – en Internationaal recht.

Gedurende haar rechtenopleiding heeft ze elke kans gegrepen om ervaring op te doen, zoals
studeren aan de Universiteit van Bremen in Duitsland en een speciale opleiding “European
Law”; en “Sustainable development” te volgen aan de Sorbonne universiteit in Abu Dhabi.

Haar Masterscriptie betrof een onderzoek naar het recht van kinderen om hun biologische
ouders te kennen bij medisch begeleide voortplanting via een donor, in het kader van de
problematiek rond anonimiteit bij “donorkinderen”. Dit onderwerp koppelt het juridische
aan het ethische en vraagt aandacht voor verschillende rechtstakken.

“In de praktijk probeer ik oog te hebben voor een persoonlijke aanpak van de cliĆ«nt, door goed
te informeren.”

Silke Beerens behandelt dossiers in personen-en familierecht,
strafrecht ( correctioneel en wegverkeer), huurrecht en contractenrecht.

Daarnaast behartigt ze eveneens pro-deo zaken ( juridische tweedelijnsbijstand ) in
familierecht, strafrecht, collectieve schuldbemiddeling, huurrecht en vreemdelingenrecht.